Viešieji pirkimai

  • Pirkimų planų rengimas;

  • Viešojo pirkimo dokumentų, techninių specifikacijų ir sutarčių rengimas;

  • Tiekėjų pasiūlymų vertinimas;

  • Tiekėjų pareikštų pretenzijų nagrinėjimas ir atsakymų rengimas;

  • Perkančiųjų organizacijų interesų atstovavimas ginčuose su tiekėjais;

  • Konsultavimas dėl sutarčių vykdymo, sutarčių keitimo projektų rengimas;

  • Viešųjų pirkimų dokumentų teisinis auditas;

  • Viešųjų pirkimų dokumentacijos (pirkimų organizavimo tvarkų, komisijos darbo reglamentų, įvairių procedūrinių dokumentų formų) parengimas;

  • Ekspertų delegavimas viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumui užtikrinti.

El.p.  info@vpeg.lt

Laisvės pr. 117A (4 aukštas), 06118 Vilnius 

Tel. 85 265 1905, faks. 85 265 2966 

© 2018 VPEG

Susisiekite!